Madde 1
Taraflar
Madde 2
Sözleşmenin Konusu
Madde 3
Tanımlar
Madde 4
Gizlilik ve Güvenlik Koşulları
Madde 5
Yürürlük

Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi (“Sözleşme”),

a) https://translatewith.us (“Site”) internet sitesinin ve arka planda kullanılan yazılımının faaliyetlerini yürüten Cevirtech Yazılım ve Çeviri Hizmet Danışmanlığı Ltd. Şti. (“Translatewith.us”) ile

b) https://translatewith.us internet sitesine üye olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı ("Kullanıcı")

arasında akdedilmiştir.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu, Site üzerinden erişilen Proje Yönetim Sistemi, Ön Muhasebe Arayüzü ve Kullanıcı Topluluğu’nun (“Platform”) Kullanıcı’ya sunulmasını takiben tarafların uyması gereken; Kullanıcı’nın Platform’da sahibi olduğu eşsiz hesabı üzerinden kendisinin ve oluşturduğu şirket profilinin erişimine izin verdiği diğer kullanıcılar (“Topluluk”) tarafından Platform’a yüklenen bilgi, belge ve verilere (“İçerik”) ilişkin gizlilik ve güvenlik koşullarının belirlenmesidir.

Tanımlar

Donanım ve yazılım hizmeti sonucunda ortaya çıkan ve müşteriye fiziksel ürün ve/veya dijital yollarla teslim edilen ürünler, hizmetler ve Translatewith.us aracılığıyla verilen, 2 Kasım 2018 tarihli, 9694 sayılı Ticari Sicil Gazetesi’nde yer alan 48246 numaralı ilandaki hizmetler için, listedekilerle sınırlı kalmamak üzere Türkçe sözleşme metni için Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki; İngilizce sözleşme metni için Oxford İngilizce Sözlüğü’ndeki; Platform’un oluşturulmasında kullanılan standartlardaki ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tanımlar kullanılır.

Gizlilik ve Güvenlik Koşulları

Translatewith.us, Platform’un güvenliğinden ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur ve Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen özel bilgilerin korunması için çalışmalar yürütür, gerekirse 3. taraflarla güvenlik anlaşmaları imzalar, güvenlik sistemleri kurar ve/veya geliştirebilir.

Translatewith.us, Platform’unda; Kullanıcı da kendi teknik donanımında özel bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür. Aksi takdirde doğacak zararın tazmini esastır. Bununla ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler esas alınır. Platform’a erişim sağlanan tüm cihazlarda Kullanıcı’ya ait lisans anahtarı, kullanıcı adı ve şifrelerin saklanmasından, yazılıma erişim sağlanan cihazların işletim sistemlerinin ve kullanılan yazılımların orijinal olmasından; virüs taramalarının yapılmasından; çevrimiçi olunan cihazların sadece Kullanıcı tarafından kullanımının sağlanmasından; Platforma eriştiği Android cihazlarda “root” işlemi, IOS cihazlarda “jailbreak” işlemleriyle sınırlı kalmadan kullanılan cihazın işletim sisteminin herhangi bir şekilde korsan olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinden Kullanıcı sorumludur. Translatewith.us, ilgili sebeplerle Kullanıcı tarafında yaşanan veri güvenliği, gizliliği ve ticari zararlarından sorumlu tutulamaz. Eğer bu sebeplerle Translatewith.us da herhangi bir şekilde maddi kayıp yaşarsa Kullanıcı zararın tazmini üstleneceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, üyeliği sırasında Platform’a giriş bilgilerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, şirket profilinde yetkili olarak atadığı diğer kişilerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan Translatewith.us’ın sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı, şirket profilinde erişimine izin verdiği diğer kullanıcıların ve/veya alt kullanıcılarının Platform üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

Kullanıcı, aynı şekilde Topluluk üzerinden bağlantı sağladığı diğer kullanıcıların işbu maddede geçen gizlilik haklarıyla birlikte Topluluk Kuralları’nda geçen haklarını korumakla yükümlüdür. İşbu maddenin ihlali halinde Kullanıcı, Topluluk üzerinden bağlantı sağladığı diğer kullanıcıların zararını da tazmin edeceğini taahhüt eder. Bağlantılı kullanıcıların birbirlerine karşı gizlilik koşulları da, Kullanıcı dahil olmak üzere, Topluluk’un çıkarlarını korumak için Translatewith.us lehine ana Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı fesih için geçerli sebepler arasındadır.

Kullanıcı tarafından gönderilen iki tür veri bulunur. Biri depolama hizmeti ile yüklenen veridir, diğeri de depolama hizmeti dışında kalan doğrudan Kullanıcı’ya ait özel bilgilerdir. Özel bilgi, tarafların sözlü, yazılı ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, çeviri dokümanları, veri, çeviri bellekleri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve asıl müşteriden gelen benzeri verileri içerir. Translatewith.us, Kullanıcı’ya ait özel bilgileri hiçbir şekilde amacı dışında başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, açıkça bilgileri ifşa edecek şekilde doğrudan üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Translatewith.us, Kullanıcı'nın kişisel verilerinin güvenliğini ve gizliliğini tehlikeye atmadan gerekli bütün teknolojik ve yasal önlemleri almak koşuluyla şirket türünü değiştirebilir, platformu bütün haklarıyla devredebilir, 3. taraf şirketlerle ortaklık sözleşmesi imzalayabilir, hisselerini halka arz edebilir. İlgili işlemler sonucu Kullanıcı'nın, itirazı sonucu sözleşmenin feshi, kalan kullanım süresinin ödenmiş bedelinin iadesi ve bilgilerinin platformdan tamamen silinmesi hakkı bulunmaktadır.

Platform içinde Kullanıcı tarafından depolama hizmetiyle yüklenen ikinci tür veriler Translatewith.us’ın sunduğu depolama hizmetiyle Kullanıcı’nın Platform üzerinden hizmet talebinde bulunmak için diğer kullanıcılara ilettiği dosyalardır. Depolama hizmeti sadece “*.direct, *.txt, *.rtf, *.csv, *.xls, *.xlsx, *.json, *.xml, *.doc, *.docx, *.pdf, *.ppt, *.pps, *.pptx, *.ppt, *.ppsx, *.ppt, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp, *.html, *.tmx, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.odt, *.ott, *.sxw, *.sxc, *.sxi, *.gif, *.webp, *.xhtml, *.htm, *.web, *.dtd, *.yaml, *.yml, *.pot, *.pptm, *.ppsm, *.potx, *.potm, *.odp, *.otp, *.xlt, *.xlsm, *.xltx, *.xltm, *.ods, *.ots, *.tsv, *.srt, *.sxml, *.txml, *.dita, *.resx, *.xtg, *.tag, *.properties, *.xlf, *.xliff, *.strings, *.wix, *.po, *.g, *.ts, *.sdlxliff, *.sgml, *.sgm, *.itd, *.tiff, *.ttx, *.exe, *.dll, *.rc, *.idml, *.icml, *.mif, *.fm, *.inx, *.rar” uzantılı dosya formatlarıyla sınırlıdır. Translatewith.us bu dosyaların depolanması, güvenliği ve Kullanıcı’nın Platform üzerinde verdiği komutlara göre karşı tarafa iletilmesinden sorumludur. Liste dışında kalan dosya formatlarının yasal olmayan herhangi bir yöntemle Kullanıcı tarafından yüklenebilmesi ve bu durumun tespiti halinde Platform güvenliği açısından Translatewith.us, yüklenen dosyaları doğrudan hiçbir uyarıya ihtiyaç duymadan silebileceğini, dosyayı yükleyen kullanıcı hesabını kısıtlayabileceğini veya tamamen engelleyebileceğini, ilgili dosyayı yükleyen IP adresi hakkında gerekirse suç duyurusunda bulunacağını ve bu yüzden Kullanıcı’nın doğabilecek zararlarından sorumlu olmadığını beyan eder. Platform’da, Kullanıcı hesabı üzerinden sunuculara yüklenen dosyalar standart olarak “Gizli Dosya” şeklinde tanımlanır ve dosya gizliliği Kurucu, Yönetici ve/veya Proje Yöneticisi yetkileri bulunanlar tarafından “Gizli Olmayan Dosya” olarak değiştirebilir. Kullanıcı’nın yükleme sırasında “Gizli Olmayan Dosya” seçimini onaylaması durumunda dosya, proje için bağlantı kurulan herkes tarafından erişilebilir olacaktır. Bu işlemin sorumluluğu işlemi gerçekleştiren yetkili kullanıcıya aittir. Translatewith.us, Kullanıcı’nın Asıl Müşteri’leriyle aralarındaki gizliliğini koruması gerekçesiyle depolama hizmeti ile yüklenen dosyaları, Kullanıcı açıkça talep etmedikçe, incelemeyeceğini ve denetlemeyeceğini taahhüt eder. Bu sebeple yüklenen verilerin içeriğinden kaynaklı yasal süreçlerde Translatewith.us herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Platform’da oluşturulan belgelerin ve/veya Platform’a yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform’da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve/veya bunlarla ilgili diğer süreçlerle ilgili TC Anayasasına, kanunlarına ve yönetmeliklere göre suç unsuru sayılabilecek bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesinden; kendisine yönlendirilen suç unsuru taşıyan belgelerle ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmamasından tamamen Kullanıcı sorumludur. Yüklenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Platform’un kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Platform’un taraflar arasındaki sözleşmelere ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Translatewith.us, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve yönetmeliklerine bağlı hizmet veren bir işletme olduğu için Kullanıcı’nın yasal yargılanma sürecine girmesi durumunda bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Translatewith.us’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Platform ve Translatewith.us’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve/veya savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Translatewith.us; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve diğer devlet kurumları üzerinden TC Mahkemeleri yoluyla veri talebinde bulunulduğu zaman, kendi sunucularında bulunan, Kullanıcı hesabına ait verileri yetkili mercilere teslim etmek zorundadır. Bu sebeple Kullanıcı, Platform üzerinde, kendi hesabıyla, yaptığı her işlemden yasal olarak da sorumlu olabileceğini kabul eder. Platform’un kullanım şeklinden doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Translatewith.us, Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Translatewith.us bu süreçte yalnızca Kullanıcı verilerinin Platform’un yazılım ve donanımı içinde gizliliği ve güvenliğinden sorumludur, ancak buna dayalı gerekçelerle yasal olarak tazmin yükümlülüğü bulunur.

Kullanıcı, Platform’a verileri yüklemesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Kararı’na istinaden Verbis’e kayıt sorumluluğundan istisna olsun olmasın veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, aynı karara istinaden kayıt sorumluluğundan istisna durumunda olan, kişisel verilerin Platform’a yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz Translatewith.us tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda gerekli onayların verilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının talep edilmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda Translatewith.us’ın maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder. Kullanıcı da aynı şekilde kendi müşterilerine karşı https://www.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun mevzuatı, kurul kararları ve duyurularında yer alan içeriklerden sorumludur. Translatewith.us’ın ilgili kanun, yönetmelik ve Kurum kararları kapsamında Kullanıcı tarafında doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda satın alınan paket için belirlenen aylık ücretin iki katı ile sınırlı olacaktır. İlgili sürecin takibi ve yeterliliğin sağlanması Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı, Platform’u yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği kullanım hakkı kapsamı dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Translatewith.us tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Platform veya Translatewith.us sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, Translatewith.us ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform’un ve Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya Translatewith.us’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Translatewith.us’ın kendine ait ve hizmet alımı yaptığı sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Translatewith.us ve Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, ayrıca söz konusu yasaklara kendisine bağlı alt kullanıcılarının da uymasını sağlamakla yükümlü olup alt kullanıcıların bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

Translatewith.us’ın KVKK gereği aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sorumluluğuna istinadan Platform’un güvenlik çalışmalarıyla ilgili verileri paylaşacağını, ilgili çalışmaları duyuracağını, güvenlik analizlerini Kullanıcı’nın erişimine sunacağını taahhüt eder. Kullanıcı, üye olurken erişime açık analizleri incelediğini, geliştirmeler sırasında bu çalışmaları takip edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve işbu sözleşmeyi onaylamasıyla/imzalamasıyla birlikte Platform’da üye olduğu süre boyunca güvenliğin “yeterli” olduğunu kabul eder. Güvenlik konusunda ilgili çalışmalarla ilgili geçerli itirazlar, güvenlik açıklarının tespiti, yapılan işlemlerde haklı tereddüdünün bulunması durumunda Kullanıcı’nın, KVKK gereği Translatewith.us ile iletişime geçerek açıkların kapatılması ve/veya haklı tereddüdünün giderilmesi konusunda talepte bulunma hakkı vardır. Translatewith.us ilgili talebe 30 gün içinde karşılık vermeyip herhangi bir işlem yapmazsa Kullanıcı, kendi lehine tek taraflı fesih hakkına sahip olur, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Translatewith’us’ın denetlenmesi için başvuruda bulunabilir ve kalan sürelerinin geri ödenmesini talep edebilir.

Translatewith.us, Platform üzerinde yapılan Kullanıcı işlemlerinin sayısal analizlerini, Platform’u geliştirme amaçlı, tutabilir; topluluk güvenilirliğini arttırmak için Kullanıcı profilinde göstermek üzere Kullanıcı’nın, diğer bütün bilgilerinin gizliliği korunarak, herkese açık profilinde yalnızca sayısal olarak toplam “Tamamlanan Proje”, “Uzmanlık Alanı”, “Yazılı Çeviri” ve “Sözlü Çeviri” bilgilerine yer verir; Platform’da tüm kullanıcıların, ayrı ayrı olmamak koşuluyla, yazılım içinde biriken toplam analizlerini kullanıcılara duyurarak akademik amaçlı dağıtabilir; Site ve Platform’un iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Translatewith.us bu bilgilerin toplanması ve raporlanması için 3. taraf yazılım sistemlerinden hizmet alabilir. Ayrıca, Translatewith.us, bütün kullanıcıların toplam analizlerini inceleyerek Platform’un geliştirme takvimini değiştirebilir, ek özellikler sunabilir, kampanyalar oluşturabilir, ilgili toplam analizleri 3. taraflardan Topluluk yararına hizmet almak için kullanabilir.

Taraflar karşılıklı olarak birbirini en iyi şekilde temsil edeceğini, şahsi ve ticari anlaşmazlıklarda kendi aralarındaki sorunları diğer kullanıcılara yansıtmadan çözeceğini taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak zararların tazmin hakkı taraflarda saklıdır. Taraflar, sözleşmenin sona ermesi durumunda ve/veya fesih halinde dahi birbirleri hakkında hiçbir ortamda veya dijital medya platformunda karşı tarafın itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunmayacağını ve bununla ilgili karalama çalışmaları yürütmeyeceğini taahhüt eder. Aralarında geçen anlaşmazlıkların çözümü için sözleşmede geçen süreci izlemek zorundadırlar. Belirlenen süreç dışına çıkan taraf olursa karşı tarafa zararını maddi ve manevi tazminat olarak ödemeyi taahhüt eder.

Yürürlük

Kullanıcı’nın, Platform’u kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi ve Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Platfrom’a Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girer. İşbu sözleşme için de Kullanıcı Sözleşmesi’nin 9. ve 10. bölümleri geçerlidir.

logo
© 2018 TranslateWithUs