Madde 1
Taraflar
Madde 2
Sözleşmenin Konusu
Madde 3
Tanımlar
Madde 4
Hak ve Yükümlülükler
Madde 5
Çeviri Bellekleri ve Terminoloji Veritabanlarının Telif Hakkı
Madde 6
Ödeme Koşulları ve İade
Madde 7
Güvenlik ve Gizlilik
Madde 8
Sözleşmenin Feshi
Madde 9
Çeşitli Hükümler
Madde 10
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Madde 11
Yürürlük

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”),

a) https://translatewith.us (“Site”) internet sitesinin ve arka planda kullanılan yazılımının faaliyetlerini yürüten Cevirtech Yazılım ve Çeviri Hizmet Danışmanlığı Ltd. Şti. (“Translatewith.us”) ile

b) https://translatewith.us internet sitesine üye olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı ("Kullanıcı")

arasında akdedilmiştir.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu, Site üzerinden erişilen SAAS (software as a service) yapısıyla çalışan Proje Yönetim Sistemi, Ön Muhasebe Arayüzü ve Kullanıcı Topluluğu’nun (“Platform”) Kullanıcı’ya sunulması, Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanması ve veri depolama hizmetinin verilmesi, Kullanıcı’nın Platform’da sahibi olduğu eşsiz hesabı üzerinden kendisinin ve oluşturduğu şirket profilinin erişimine izin verdiği diğer kullanıcılar (“Topluluk”) tarafından Platform’a yüklenen bilgi, belge ve verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Tanımlar

Donanım ve yazılım hizmeti sonucunda ortaya çıkan ve müşteriye fiziksel ürün ve/veya dijital yollarla teslim edilen ürünler, hizmetler ve Translatewith.us aracılığıyla verilen, 2 Kasım 2018 tarihli, 9694 sayılı Ticari Sicil Gazetesi’nde yer alan 48246 numaralı ilandaki hizmetler için, listedekilerle sınırlı kalmamak üzere Türkçe sözleşme metni için Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki; İngilizce sözleşme metni için Oxford İngilizce Sözlüğü’ndeki; Platform’un oluşturulmasında kullanılan standartlardaki ve bu maddedeki Tanımlar kullanılır.

 • Alt kullanıcı: Kullanıcı’nın doğrudan erişim sağlayabildiği, dahili çalışan ve/veya sürekli olarak hizmet talebinde bulunduğu gerçek ve/veya sanal kullanıcıdır.

 • Asıl müşteri: Kullanıcı ile telefon, e-posta veya dijital platformlar (Telefon, Whatsapp, Kullanıcı’nın internet sitesi vb.) üzerinden veya doğrudan Kullanıcı’nın hizmet noktasına gelerek çeviri hizmeti ve/veya ek hizmet talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişidir.

 • Çeviri aracı: Yazılı çevirilerde “Bilgisayar Destekli Çeviri Yazımları” (BDÇ veya CAT); sözlü çevirilerde “Yardımcı Teknik Donanım” anlamına gelen, çevirinin gizliliği, kalitesi ve güvenliği konusunda özel olarak üretilmiş, Kullancı’nın çalışma prensipleri gereği standart çeviri sürecinde kullanılabilen yazılım ve donanımlardır.

 • Çeviri belleği: ÇHS’lerin BDÇ’ler yardımıyla teslim ettiği bütün yazılı çeviri ürünlerinin sadece metin tabanlı özel dosya formatları ve dizgilerden oluşan bir kopyasını kaydederek oluşturduğu; Asıl Müşteri’ye ve/veya ÇHS’ye özel olan çeviri kalıplarının bulunduğu ve oluşturanın telifinde bulunan özel veri tabanı türüdür.

 • Çeviri hizmet sağlayıcı (ÇHS): Bir ücret karşılığı serbest (freelance) veya tüzel olarak çeviri ve/veya ek hizmetleri veren ve bu hizmetlerin takibini yapan gerçek veya tüzel kişidir.

 • Çeviri projesi: Asıl müşterinin yazılı ve/veya sözlü çeviri talebi sonrası ÇHS’nin başta EN ISO 17100 standardına göre takip etmesi gereken, yürütülmesinde bir veya daha fazla kişinin yer aldığı çeviri ve/veya ek hizmet süreçlerinin toplamına verilen isimdir.

 • Çevirmen: Kullanıcı’nın Platform’da oluşturduğu şirket profili üzerinden yazılım içi diğer kullanıcılara teklif koşuluyla davet göndererek çeviri ve/veya ek hizmet sağlayan kişiye verilen yetkiyi tanımlar.

 • Ek hizmet sağlayıcı: Bir ücret karşılığı serbest (freelance) veya tüzel olarak sadece ek hizmetleri veren ve bu hizmetlerin takibini yapan gerçek veya tüzel kişidir.

 • Ek hizmetler: EN ISO 17100 Ek F’de geçen listede ve ilgili listeyle sınırlı kalmadan çeviri projesinde asıl müşterinin talebiyle ihtiyaç duyulan katma değer hizmetlerdir.

 • Gizli dosya: Yazılıma yüklenen dosyanın Kullanıcı tarafından, projeyle bağlantılı olmayan kişilere kapatılarak sadece hizmet sağlayıcıya açmasını sağlayan dosya yetkisini tanımlar.

 • Gizli olmayan dosya: Yazılıma yüklenen dosyanın Kullanıcı tarafından, projeyle bağlantılı olmayan kişilerin de erişimine açmasını sağlayan ve gizlilik sorumluluğunu Kullanıcı’nın kendisinin üstlendiği dosya yetkisini tanımlar.

 • Hizmet ücreti: Çeviri ve/veya ek hizmetin yerine getirilmesinden önce Platform’da bulunan topluluk içindeki her tür hizmet sağlayıcılarla veya asıl müşterinin Kullanıcı’yla anlaştığı hizmetler için anlaşılan tutardır.

 • İletişim yetkilisi: Kullanıcı’nın kendisi veya Tüzel Kullanıcı yerine Translatewith.us ve/veya Topluluk ile iletişime geçen gerçek kişidir.

 • Kalite süreci: Başta EN ISO 17100 Çeviri Hizmetleri İçin Gereklilikler standardıyla başlayan ve asıl müşterinin talebine göre istenen, bilumum kalite standardına göre oluşturulan süreçlerin uygun olarak yürütülmesi sürecidir.

 • Kurucu: Kullanıcı’nın paketine uygun olarak oluşturduğu şirket profilinin sahipliğini belirten yetki seviyesidir. Şirket profiliyle ilgili bütün yetki ve sorumluluklar kurucuya aittir.

 • Makine çevirisi: Hizmet talebinde bulunanlar tarafından aksi talep edilmedikçe çeviri sürecinde asıl müşterinin bilgilerinin anonimleştirilerek kullanılabileceği insansız çeviri sistemleri veya yazılımlardır.

 • Onaylı Kullanıcı: Translatewith.us’ın, Platform’da kullanıcıların kaydettiği bilgilerin bir denetim süreciyle denetlemesini yaparak Kullanıcı’nın gerçek ve eşsiz olduğunu kanıtlayıp Platform üzerinde Kullanıcı’yı farklı yöntemlerle tanıttığı rozettürüdür. Bu rozetin alınmaması durumunda Translatewith.us bazı Platform özelliklerini Kullanıcı’ya sunmama hakkına sahiptir.

 • Ön muhasebe yetkilisi: Kullanıcı’nın oluşturduğu şirket profili üzerinden yazılım içi diğer kullanıcılara teklif koşuluyla davet göndererek çeviri ve/veya ek hizmetler sonucu Kullanıcı’nın sorumlu olduğu alacak-verecek takibini yapacak kişiye verilen yetkiyi tanımlar. Platform içinde “Muhasebeci” olarak tanımlanır.

 • Özel Kılavuz: Belirlenen iletişim yöntemleri aracılığıyla Translatewith.us’a gönderilmesi ve/veya Platform’a doğrudan yüklenmesi koşuluyla, Kullanıcı’nın veya Platform’daki diğer kullanıcıların hazırladığı, hizmet sağlayıcıyı bağlayıcı özel hizmet şartlarını belirten kılavuzdur.

 • Proje yöneticisi: Kullanıcı’nın oluşturduğu şirket profili üzerinden yazılım içi diğer kullanıcılara teklif koşuluyla davet göndererek çeviri ve/veya ek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve bu hizmetlerin takibini yapabilecek kişiye verilen yetkiyi tanımlar.

 • Sözlü çeviri: Simultane, konferans, ardıl, fısıltı, toplum çevirisi dahil olmak üzere ISO 17100 Standardı ve/veya MYK Çevirmen Ulusal Meslek Standardında geçen tanımlara uyan, gerçek kişilerin anlık olarak ve/veya sonrasında ses ve/veya video kaydıyla sundukları çeviri hizmetleridir.

 • Terminoloji veri tabanı: ÇHS’lerin verdiği bütün yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerinin sonucunda biriktirdikleri terimleri terminoloji yazılımlarıyla özel dosya formatları ve dizgilerle kaydederek oluşturduğu; asıl müşteriye ve/veya ÇHS’ye özel olan ve oluşturanın telifinde bulunan terim sözlüklerinin tümüdür.

 • Translatewith.us Süreç Kalitesi Kılavuzu: Translatewith.us tarafından EN ISO 17100, EN ISO 11669, TS 13562, TS 13341 ve MYK Ulusal Çevirmen Meslek Standardı başta olmak üzere çeviri hizmet kalitesi standartlarının baz alınarak hazırlandığı, Platform kullanıcılarının, kendi özel hizmet koşullarını tarafımıza bildirmedikleri sürece, hizmet süreçlerinde uymayı kabul ettikleri standart hizmet şartlarıdır.

 • Topluluk: Translatewith.us Platformu üzerinde bütün kullanıcıların kendini gösterebileceği, birbirleriyle iş bağlantısı kurmasını sağlayan sosyal platformdur.

 • Yazılı çeviri: ÇHS’lerden talep edilen, basılı veya dijital ortamda hazırlanan dokümanların asıl müşterinin belirlediği dil çiftlerinde çevirisinin yapılması hizmetidir.

 • Yazılımcı: Her türlü bilgisayar donanımının ve yazılımın kontrolünden sorumlu gerçek kişidir.

 • Yönetici: Kullanıcı’nın oluşturduğu şirket profili üzerinden Platform içi diğer kullanıcılara teklif koşuluyla davet göndererek Kullanıcı düzeyinde (Kurucu yetkisi hariç) şirket profilinde bütün işlemleri yürütebilen ve sorumlu olan kişiye verilen yetkiyi tanımlar. Onaylı Kullanıcı olmayan Yönetici hareketlerinin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

Hak ve Yükümlülükler

İşbu sözleşmeye istinaden Platform’a üye olan kullanıcılar sözleşmeyi okuduğunu, anladığını kabul eder ve yetkileri çerçevesinde diğer tarafın haklarını koruyarak hareket edeceğini taahhüt eder. Taraflar Sözleşme’de yer alan koşullara, https://translatewith.us/rules adresinde yer alan Topluluk Kuralları’na, Translatewith.us Süreç Kalitesi Kılavuzu’na (“Kılavuz”) ve, varsa, Platform üzerinden bağlantı kurduğu diğer kullanıcılarının Özel Kılavuz’larına uyacağını kabul eder. Topluluk Kuralları’nın ve Kılavuz’un oluşturma, değiştirme, güncelleme, dağıtım, duyuru telif ve bilumum bütün hak ve sorumlulukları Translatewith.us’a aittir. Platform’a üye her kullanıcı hizmet talep eden ve/veya hizmet sağlayıcı sıfatıyla hesap oluşturur. Kullanıcı, Topluluk kurallarından hizmet sağlayıcı ve/veya hizmet talep eden olarak Platform’u kullanmasına dayalı süreçte sorumludur. Platform dışı herhangi bir işlemde Translatewith.us, Topluluk kurallarına uyulmaması konusunda Platform içinde herhangi bir hesaba müdahalede bulunamaz. İşçi – işveren ilişkisi bulunan veya ticari anlaşmalarla bağlılık sağlayan kullanıcıların hesapları alt kullanıcı şeklinde hiyerarşik olarak bağlanabilir. Aksi takdirde hiçbir kullanıcı Platform içindeki başka bir kullanıcının hesabı üzerindeki haklarına müdahalede bulunamaz. Platform’da bu şekilde işlem yapılmaması için Translatewith.us gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince Translatewith.us’ın veri sorumlusu olarak Kullanıcı’yı aydınlatma yükümlülüğü kapsamında gerekli çalışmaları yapması ve Kullanıcı’yı bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda işbu sözleşme ve Translatewith.us’ın Site içinde paylaştığı herhangi bir açıklamanın Kullanıcı tarafından anlaşılamaması durumunda Kullanıcı, Translatewith.us’tan açıklama isteyebilir, metinlerin tekrar düzenlenmesini talep edebilir ve/veya konu hakkında araştırma referanslarının sunulmasını isteyebilir. Kullanıcı da aynı şekilde asıl müşteriye karşı veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu durumlarda aynı süreçleri kendi tarafında yerine getirmek zorundadır. Translatewith.us ilgili süreçlerde Kullanıcı adına sorumluluk alamaz, bu sebeple herhangi bir cezai yaptırım durumunda kendine yansıtılan bütün bedelleri Kullanıcı’ya rücu eder.

Kullanıcı, Platform’a üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından Translatewith.us sorumlu değildir. Taraflar üye olurken belirttikleri iletişim kanalları (telefon, e-posta, posta, internet sitesi vb.) ve bilgileri yasal tebliğ bilgileri olarak kabul eder. Kullanıcı platform içinde telefon ve e-posta onaylama işlemlerini yerine getirdiğinde hesapla ilgili yapılan işlemlerin bildirimleri yasal olarak Kullanıcı’ya iletilebilir. Kullanıcı’nın bu bildirimleri kapatması hakkı bulunmaktadır. İletişim bilgilerinin değişmesi durumunda sözleşme yenilenmesine gerek kalmadan belirlenen kanallar üzerinden bildirim yapılması yeterlidir. Kullanıcı, isterse, Platform içinde yer alan CV Oluştur modülündeki verilerin Topluluk’la paylaşılmasını sağlayabilir. O modüldeki bilgiler varsayılan olarak paylaşıma açık tutulmaktadır. İlgili bilgiler Kullanıcı’nın Platform’a üye olurken kullandığı bilgilerden farklı olabilir. Translatewith.us Ayarlar kısmında yer alan bilgileri baz alır ve bu bilgilerin gizliliğinden sorumludur. Paylaşılan bilgilerin gizliliği konusunda son karar Kullanıcı’ya aittir.

Translatewith.us markasının kötülenmemesi ve Topluluk’taki genel hizmet kalitesinin sekteye uğramaması için Kullanıcı, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, Topluluk içindeki diğer kullanıcılardan ve/veya asıl müşterilerden gelen hizmet taleplerini Platform üzerinden kabul etmesi durumunda Tranlatewith.us Süreç Kalitesi Kılavuzu’nda geçen hizmet şartlarında ve/veya Özel Kılavuz’da geçen hizmet şartlarında hizmet vereceğini taahhüt eder. Translatewith.us, Kullanıcı’nın Özel Kılavuzu’nun Platform’a yüklenmesi, asıl müşteri ve diğer kullanıcılara iletilmesinden sorumludur ve karşılığında ekstra herhangi bir ücret talep edemez.

Translatewith.us, Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Platform’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir. Onaylı Kullanıcı’ya, Platform’un kullanımıyla ilgili bütün materyalleri ve istendiğinde yazılımla ilgili eğitimleri sağlamakla yükümlüdür. Eğitimlerin içeriği ve hizmet ücretinin belirlenmesi hakkı Translatewith.us’a aittir. Kılavuz’la ilgili yapılan her değişiklik belirlenen geçerlilik tarihinden en geç 10 takvim günü öncesine kadar Translatewith.us tarafından Onaylı Kullanıcı’ya bildirilir. Onaylı Kullanıcı, Kılavuz’un yeni sürümünde yer alan değişiklikleri kabul etmediği takdirde yeni sürüm geçerli olana kadar geçen süre içinde Translatewith.us’a kendi hizmet şartlarını belirten kılavuzunu göndermek zorundadır. Kılavuz’daki değişiklikler tek taraflı fesih sebebi sayılamaz.

Translatewith.us, Topluluğu’nun menfaatine çalışmalar yürüteceğini taahhüt eder. Onaylı Kullanıcı’nın, Kılavuz’a, Özel Kılavuz’a ve Topluluk Kuralları’na dayanarak yaptığı geçerli şikayetler sonucunda Translatewith.us, geçerli sebeplerle haksız olduğu ve/veya topluluğa zarar verdiği tespit edilen kullanıcıları, işbu sözleşmede taraf olan Kullanıcı dahil, uyarabilir, hesap yetkilerini kısıtlayabilir, hesaplarını dondurabilir ve/veya sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilir. Eğer şikayet gerekçeleri Translatewith.us tarafından geçerli bulunmazsa Onaylı Kullanıcı’nın her zaman yasal yollara başvuru hakkı bulunmaktadır.

Translatewith.us markasının kötülenmemesi ve Topluluk’taki genel hizmet kalitesinin sekteye uğramaması için Kullanıcı, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, Topluluk içindeki diğer kullanıcılardan ve/veya asıl müşterilerden gelen hizmet taleplerini Platform üzerinden kabul etmesi durumunda Tranlatewith.us Süreç Kalitesi Kılavuzu’nda geçen hizmet şartlarında ve/veya Özel Kılavuz’da geçen hizmet şartlarında hizmet vereceğini taahhüt eder. Translatewith.us, Kullanıcı’nın Özel Kılavuzu’nun Platform’a yüklenmesi, asıl müşteri ve diğer kullanıcılara iletilmesinden sorumludur ve karşılığında ekstra herhangi bir ücret talep edemez.

Translatewith.us, Onaylı Kullanıcı olmayan kullanıcılarla Platform üzerinden iş bağlantısı sağlanması durumunda yaşanan veri güvenliği, gizliliği ve ticaret anlaşmazlığı sorunlarında hiçbir sorumluluk kabul etmez, taraf olmaz. Sorumluluk, bağlantıyı kabul eden Kullanıcı’ya aittir. Translatewith.us, talep edilmesi durumunda, sadece haklı gerekçeler sunulduğunda, Onaylı Kullanıcı olmayan kullanıcının hesabını kapatabilir, yetkili mercilere Platform kayıt bilgilerini sunabilir.

Onaylı Kullanıcı, Kurucu’su olduğu şirket profilinde hizmet sağlayıcılarla ve/veya asıl müşteriyle anlaşılan projeyi oluşturmada ve ücreti belirlemede Platform üzerinden bağlantı kurduğu herhangi bir kullanıcıya ve/veya alt kullanıcılarına “Proje Yöneticisi” yetkisi tanımlayabilir. Bu yetki sahibi kullanıcılar Kullanıcı’nın şirket profilinin Platform üzerinde proje işlemlerine müdahale edebilir, müşteri bilgilerini görüntüleyebilir ve şirket profili adına işlem yapabilir. Onaylı Kullanıcı, aynı şekilde Kurucu’su olduğu şirket profiline herhangi bir ve/veya birden fazla kullanıcı ve alt kullanıcıya “Yönetici” yetkisi vererek şirket profiline tam erişim ve yönetime de hak tanıyabilir. Bu durumda Yönetici’nin, yetkisi dahilinde şirket profili üzerinde yaptığı işlemlerin Platform içinde tam geçerliliği vardır. İşbu yetkinin kötüye kullanılmasını önlemek için Kullanıcı, Yönetici’yle ayrıca yazılı ve/veya sözlü olarak anlaşabilir. İlgili anlaşma Translatewith.us’a yazılı olarak, belirlenen iletişim kanalları üzerinden, bildirilmedikçe Translatewith.us, yapılan işlemlere kesinlikle müdahale etmez. Bu yetkilendirme sonucu Onaylı Kullanıcı’nın yaşadığı karşılıklı anlaşmazlıklardan Translatewith.us sorumlu tutulamaz. Translatewith.us, şirket profili işlemlerinin kayıtlarını Kurucu yetkisi bulunan Onaylı Kullanıcı adına tutmakla ve Onaylı Kullanıcı istediği takdirde sunmakla yükümlüdür.

Translatewith.us hizmete aracılık eden Platform’u ve alt hizmetleri sunmakla yükümlü bir şirkettir. Kullanıcı’nın, talep etmediği ve/veya sözleşme dışında kalan, çalışma koşullarına, iş bağlantılarına müdahale edemez, hukuki sorumluluk alamaz, inisiyatif kullanamaz, asıl müşteri ve/veya diğer kullanıcılar arasında yaşanan hukuki süreçlerde, sözleşmede geçen koşullar dışında hiçbir yaptırımda bulunamaz, Kullanıcı adına ticari çalışmalar yürütemez ve bu yüzden yasal olarak sorumlu tutulamaz.

Translatewith.us, Platform’u “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütür, güncellemeler yapar ancak Kullanıcı’nın Platform’u kullanması, kullanmaması ve/veya yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; kendisine ait olmayan iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; Kullanıcı’nın teknik alt yapısı tabanlı voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir. Translatewith.us, Platform’a hizmet talebi amaçlı yüklenen dosyalar için standart depolama hizmeti sunmaktadır. Onaylı Kullanıcı, Platform’a yüklediği dosyaların Translatewith.us yönetiminde olmayan bir depolama sunucusunda saklanmasını isteyebilir. Bu hizmetin verilmesi durumunda yine müşteri bilgileri, projeler ve ön muhasebe Translatewith.us sunucularında saklanır, hizmet sağlayıcılara iletilecek dosyalar ayrı bir sunucuya yönlendirilir ve/veya şifrelenir. Bu depolama sunucusunun sorumluluğu, güvenliği, denetim ve güncelleme masrafları Kullanıcı’ya aittir. Özel depolama sunucusuna yüklenen verilere Translatewith.us’ın erişimi olmayacağından mahkemelerden gelen yasal veri taleplerinde Translatewith.us ilgili verileri tesliminden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın, teknik donanımı veya altyapısından kaynaklı sorunlardan dolayı Platform hizmet kalitesinde düşüş yaşanma ihtimali bulunduğundan Kullanıcı, Translatewith.us’a bir yaptırım uygulayamaz ve/veya sözleşmeyi tek taraflı feshedemez.

Vergi Kanunu’nun 18. Maddesi ve 149 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre mütercimlik faaliyetinin belirli koşullara göre gelir vergisinden muaf tutulmasından dolayı Kullanıcı’nın, eğer gerekli şartları sağlıyorsa, vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yüzden Kullanıcı, Platformu kullanarak maddi kazanç elde ettiği durumlarda kanuni olarak vergi yükümlülüğü sürecini kendisinin takip edeceğini taahhüt eder. Translatewith.us, Kullanıcı’yı, bu sorumlukları yerine getirip getirmediğini, Kullanıcı talep etmedikçe, kontrol etmez ve bu yüzden yasal olarak sorumlu tutulamaz.

Çeviri Bellekleri ve Terminoloji Veri Tabanlarının Telif Hakkı

Kullanıcı, kendi aracılığıyla verilen bütün çeviri hizmetleri sonrasında oluşturulan çeviri bellekleri ve terim bankalarının telife dayalı veriler olduğunu kabul eder. Translatewith.us, oluşan çeviri belleklerinin Kullanıcı’nın izni olmaksızın kullanılmasının ve bunlardan maddi kazanç elde edilmesinin telif hakkı ihlaline girdiğini; bu verilerin güvenliğini Platform içinde Kullanıcı için sağlayacağını, gerektiğinde Kullanıcı adına telif ücretinin alınmasında aracı olacağını; asıl müşteriye ve/veya hizmet talep edene ait çeviri bellekleri ve terim bankalarının Kullanıcı verileriyle karışmaması, yetkisi olmayan kişilerin verilere erişmemesi için Platformda gerekli önlemleri alacağını taahhüt eder.

Sözleşmenin Geçerliliği ve Ödeme Koşulları

Platform üyeliğinin ardından Kullanıcı’ya sunulan paket fiyatları, sınırlamaları ve özellikleri Site’de Paketler sayfasında yer alır. Kullanıcı, paket alımı sırasında ilgili sayfadaki güncel fiyatların ödemesini aylık ve yıllık paketler için kredi kartı yoluyla gerçekleştirebilir. Yıllık paket alımlarında Kullanıcı parayı banka transferi yoluyla da Translatewith.us’ın Site’sinde duyurduğu banka hesap bilgilerine havale, EFT veya SWIFT yoluyla, açıklamaya fatura kesilmesini istediği gerçek veya tüzel kişinin yasal fatura bilgilerini yazarak transfer edebilir. Kullanıcı, uzun süreli sözleşme, yıllık alım ve/veya paket dışı ekstra Platform hizmeti talepleri sonucu Traslatewith.us tarafından iskonto, özel kampanya gibi teklifler alabilir. Bu teklifler Kullanıcı’ya özel olup başka bir kullanıcıya devredilemez. Kullanıcı, yıllık alımlarda en geç 1 ay öncesine paketini yıllık olarak yenilemesi veya yükseltmesi durumunda ilk paket alımı yaptığı gün geçerli fiyatlardan 1 yıl daha faydalanabilir. Paranın ödenmesinin ardından Kullanıcı, Platform üzerinde kendisine sunulan paket özelliklerini istediği gibi kullanabilir. Topluluk içinde güvenilir bir pazar oluşturmak için Translatewith.us, Onaylı Kullanıcı olmayan kullanıcıların, tam paket ödemesi yapması durumunda dahi, bazı paket özelliklerini kısıtlama hakkına sahiptir. Onaylı Kullanıcı başvurusu yapıldıktan sonra Translatewith.us kaynaklı olarak denetim sürecinin 3 iş gününden fazla olması durumunda kısıtlanan özelliklere erişimin geciktiği her gün Kullanıcı’nın toplam kullanım hakkına eklenir. Onaylı Kullanıcı başvurusu yapılana kadar geçen sürede kısıtlanan özelliklerin süresi Kullanıcı’ya iade edilmez.

Donanım ve yazılım hizmeti sonucunda ortaya çıkan ve müşteriye fiziksel ürün ve/veya dijital yollarla teslim edilen ürünler, hizmetler ve Translatewith.us aracılığıyla verilen, 2 Kasım 2018 tarihli, 9694 sayılı Ticari Sicil Gazetesi’nde yer alan 48246 numaralı ilandaki hizmetlerin ücretleri Kullanıcı’nın özel talebine istinaden Translatewith.us tarafından teklif hazırlanarak sunulur, istenirse proforma fatura teslim edilebilir. Anlaşılmasıyla birlikte Kullanıcı maddi talebin karşılamakla; Translatewith.us taahhüt ettiği hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a üyeliğinden itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı’ya deneme süresi olarak tanımlanan süre boyunca Platform kullanımından, geçerli bir sebep sunmadan ücretsiz cayma hakkına sahiptir. Yine de deneme süresinde dahi diğer kullanıcılara karşı Topluluk Kuralları kapsamındaki hizmet koşullarından sorumludur. Kullanıcı, deneme süresinde dahi Onaylı Kullanıcı olma talebinde bulunabilir. Onaylı Kullanıcı olmaması durumunda Translatewith.us hesapta işlemlerin kısıtlanması hakkına sahiptir.

Onaylı Kullanıcı veya yasal vasiyi iflas, mesleği bırakma, sektör değişimi, çalışamaz duruma gelme sebepleriyle Platform üyeliğinin sonlandırılmasını, kalan kullanım hakkının geri ödenmesini veya başka bir kullanıcıya aktarılmasını talep edebilir. Kullanıcı ilgili incelemelerde doğru beyanlarda bulunacağını ve gerekli belgeleri teslim edeceğini taahhüt eder. Translatewith.us aleyhine iyi niyetin suistimaline yönelik işlem yapıldığının tespiti durumlarında hak iadesi yapılmaz, gerekirse zararın tazmini talep edilebilir.

Platforma üyelik başlangıcı tarihinden itibaren Translatewith.us, işbu sözleşmeye istinaden Kullanıcı ile anlaşılan koşullarda fatura karşılığında ödeme talep edebilir. Kullanıcı’nın, geçerli bir sebebi tarafımıza bildirmeden ödemeyi geciktirmesi durumunda uyarı yapılır, devam eden projeler bulunuyorsa en fazla 5 takvim günü olmak üzere ek süre verilebilir, ödeme yapılmadığı durumda Kullanıcı’nın Platform’daki hesabı dondurularak işlem yapma yetkileri kısıtlanır. Kullanıcı’nın Platforma erişimi engellendiği ve/veya işlem yapma yetkilerinin kısıtlandığı süre sözleşme süresine dahildir, Kullanıcı’nın hizmet satın aldığı süreye ekleme yapılmaz. Kullanıcı, Translatewith.us’la karşılıklı olarak anlaşmadığı ve/veya tek taraflı fesih hakkı elde etmediği sürece, geçerli sebeplerle Platform kullanımı engellenirse ve/veya geçerli sebeplerle sözleşme kendi aleyhine feshedilirse sözleşmede geçen toplam süreye ait ödemiş olduğu tutarın kalanını tazminat olarak bırakacağını taahhüt eder. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle Kullanıcı aleyhine feshi ya da sona ermesi halinde Kullanıcı tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır. Kullanıcı, kendisinden kaynaklı olarak Platform’u kullanmadığı ve/veya kullanamadığı sürelerin ücretini iade talebinde bulunamaz.

İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır ve koşulları onaylandığı/imzalandığı dilde geçerlidir. Coğrafi konum, Kullanıcı’nın ana dili ve/veya vatandaşı bulunduğu ülkeye yönelik olarak hizmet koşulları, yasal yaptırımlar ve süreçleri değişiklik gösterebilir. Sözleşmenin çevirisi yapılsa dahi hazırlandığı kaynak dilde ve belirtilen koşullarda geçerlidir. Dil ile ilgili şartlar sağlanmadığı sürece sözleşme geçersiz sayılır. Translatewith.us’tan sözleşmenin başka dilde hazırlanması istenebilir. Bu durumda onay/imza tarihi en sonda olan sözleşme yükümlülükleri geçerlidir.

Güvenlik ve Gizlilik

Taraflar arası Gizlilik ve Güvenlik koşulları ayrıca Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi’yle belirlenmiş olup işbu sözleşmenin feshi söz konusu olduğunda dahi yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı, Platforma üyelik sırasında Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi’ni de okuduğunu, kabul ettiğini ve şartlarını yerine getireceğini kabul eder.

Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Translatewith.us tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin sözleşmede açıkça belirtilen koşulları ihlal etmesi, sorumluluklarını yerine getirmemesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih halleri sonucu fesih gerektirecek durumlarda karşı tarafı öncelikle uyarmakla yükümlüdür. Sorunun taraflar arasında anlaşılan sürede çözülememesi halinde hiçbir ihtar ve/veya merasime gerek kalmaksızın sözleşme hatalı taraf aleyhine; işbu yazılı koşullarda Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili mevzuatı ihlal etmesi halleri meydana geldiğinde Sözleşme’nin tek taraflı olarak haklı taraf lehine geçersiz kalacaktır.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmesinden ve/veya Translatewith.us’ın Platform’un işleyişini tamamen durdurmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, Platform’a yüklediği ve/veya Platform üzerinde oluşturulan bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtların kendisine teslim edilmesini talep edebilir. Translatewith.us, Şirket’in belirtilen süre içerisinde bahsi geçen bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtların teslim edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmaması halinde, söz konusu bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtları ilgili mevzuatla belirlenen saklama yükümlülüklerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, silebilir ve söz konusu kayıtların silinmesinden dolayı herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

Translatewith.us, işbu Sözleşme’nin koşullarını, Kullanıcı’ya, belirlenen iletişim kanalları yoluyla bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen veya yürürlükten kaldırılan her hüküm, Kullanıcı’ya, belirlenen iletişim kanalları aracılığıyla yapılan bildirim ile Kullanıcı bakımından hüküm ifade edecektir. Kullanıcı’nın ilgili değişiklik, güncelleme veya iptali kabul etmemesi halinde, işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkı saklıdır. Bu durum Translatewith.us aleyhine fesih durumu olarak yorumlanamaz ve buna dayalı olarak Translatewith.us herhangi bir tazminat yükümlülüğüne sokulamaz.

Çeşitli Hükümler

Platform içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Translatewith.us’a ait sistemler ve Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları Translatewith.us’a aittir. Translatewith.us, Kullanıcıya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Translatewith.us’a karşı, Translatewith.us’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda taraflar, Ankara ili Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler. Kullanıcı, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Translatewith.us’ı beri kıldığını kabul eder. Taraflar, taraflara ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

Yürürlük

Kullanıcı’nın, Platform’u kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi ve Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Platform’a Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilerek karşılıklı olarak yürürlüğe girer.

logo
© 2018 TranslateWithUs